StartUp Tampere - Hanke on päättynyt

 

StartUp Tampere -hanke on työkalu alku, kasvu- ja kansainvälistymisvaiheessa olevien yritysten alueellisten rahoitusmallien kehittämiseen, pilotoimiseen sekä vakiinnuttamiseen. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on rahoituksen näkyvämmäksi tekeminen ja saattaminen yritysten saataville sekä toisaalta tarjota laajempaa ja laadukkaampaa sijoituskohteeksi sopivien yritysten virtaa rahoittajille.

StartUp Tampere toteutetaan hankkeena, jota rahoitetaan Avoin Tampere -ohjelmasta sekä Pirkanmaan liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella. Tavoitteena on, että osasta toimintaa tulee kansallisesti hyödynnettävissä oleva konsepti. 

Kuva Aliisa Piirla