Räätälöityjä palveluja yrityksesi kehittämiseen

Toukokuun alussa 2008 käynnistyi HynäPro-hanke, joka jatkoi Hyvinvointia Nääs (Hynä) -hankkeen jalanjäljissä pienten pirkanmaalaisten kone- ja metallituoteteollisuuden yritysten kehittämistä.

Kolmevuotisen hankkeen tavoitteena oli kehittää yritystä kokonaisuutena ja sitä kautta luoda toimintaan jatkuvuutta, parempaa kannattavuutta ja kilpailukykyä eli kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Hankkeessa kehittämistoimet toteutettiin asiantuntijapalveluina, yhteishankintakoulutuksena sekä tutkimus- ja oppilaitosten palveluina yrityksille.

HynäPro-yritysverkostossa rakennettiin yhteisiä toimintoja kuten koulutuksia ja yritysryhmähankkeita, jotka myös edistivät syvällisempää verkostoitumista, rikastavaa vuorovaikutusta ja toisilta oppimista.

HynäPron loppuraportti
HynäPro 2008-2011

Projektin kesto
1.5.2008-30.6.2011

Koordinointi
1.5.2009 alkaen Tredea Oy

Rahoitus
Hanketta rahoittivat Pirkanmaan ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahasto ja valtio sekä hankkeeseen osallistuneet yritykset.