HYVIS tiedottaa

Tältä sivulta löydät asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista aiheista sekä HYVIS Pirkanmaa -hankkeen yrityscaseja.

Vastuuttavan tuen malli auttaa työyhteisöä tekemään perustehtävänsä

Kouluttaja-työnohjaajat Helena Kekoni ja Tuija Widen kehittivät Vastuuttavan tuen malli -koulutuksen käytännön tarpeeseen.
- Kun olen tehnyt pitkään työtä lastensuojelun saralla ja nähnyt monen työyhteisön, esimiesten ja tekijöiden turhautumisen ja neuvottomuuden, aloin pohtia, että meiltä puuttuu välineitä ja keinoja tehdä tätä työtä.
Työskennellessäni Tuija Widènin kanssa työnohjauksen parissa tutustuin logofilosofiseen ajatteluun ja ihmiskäsitykseen. Löimme viisaat päämme ja tietämyksemme yhteen: meidän täytyy keksiä tapa kehittää ihmisen suhdetta omaan työhönsä: ihminen itsehän on se keino ja väline, Helena Kekoni juttelee.

Malli koostuu kolmesta osasta

1) työyhteisökoulutus
2) esimiehille suunnattu johtamisen koulutus
3) työnohjaus
Yhdistämällä koko työyhteisön ja johtamisen koulutus sekä työnohjaus syntyy koulutuskokonaisuus, joka tukee työyhteisön kehittämistavoitetta.
Malli tukee myös työssä jaksamista. Työryhmä tarvitsee yhteisen näkemyksen siitä, miten työtä tehdään. Kun jokaisen omat mahdollisuudet vaikuttaa ja kehittyä työssä lisääntyvät, lisääntyy myös tyytyväisyys työhön ja hyvinvointi työssä.

Vastuullinen oppiminen

Vastuuttavan tuen malli tarjoaa mahdollisuuden oppia pienissä ryhmissä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Perusta on toisten auttaminen ja jokaisen aktiivinen osallistuminen yhteiseen toimintaan: yhteisiä tavoitteita ei saavuteta, ellei jokainen lenkki lähde mukaan työhön niiden puolesta.

Jokainen työyhteisön jäsen voi

- parantaa omaa sisäistä motivaatiotaan
- kohentaa itsetuntoaan ja itsetuntemustaan
- oppia uusia yhteistyötaitoja.

Johtaminen vastuuttavan tuen mallissa

Vastuuttavan tuen malliin on johtamisen perustaksi otettu paloja useista hyviksi koetuista johtamisteorioista: tavoitejohtaminen, luottamusjohtaminen, merkitysjohtaminen, valmentava johtaminen ja tilannejohtaminen.

Tavoite on päästä

asiakaslähtöisyydestä => ihmisten
kohtaamiseen tarpeista = > tarkoitukseen rehellisyydestä = >luottamukseen laadusta = > paremmuuteen mittaamisesta = > mielekkyyteen viestinnästä = > dialogiin ja aitoon vuorovaikutukseen
-Vastuuttavan tuen mallia on käytetty hyvin tuloksin lastensuojelulaitosten esimiesten, työntekijöiden ja työyhteisöjen koulutuksessa. Eli mallia on toistaiseksi sovellettu lasten ja nuorten kasvatustyöhön, Helena Kekoni kertoo.