Hyvis Pirkanmaa, elinvoimaa hyvinvointiyrityksille -julkaisu

Hyvät yrittäjät ja yhteistyökumppanit ESR-rahoitteinen Hyvis Pirkanmaa -hanke (2010-2013) tarjosi Pirkanmaan alueen hoiva-, hyvinvointi- ja sote-yrityksille yrityslähtöisiä kehittämis- ja konsultointipalveluita. Hankkeeseen osallistuneita yrityksiä on runsaat 150, toteutuneita kehittämis- ja koulutuspäiviä 3500, suuri määrä yritystapaamisia, sekä lukuisia tapaamisia ja kontakteja verkostokumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Yrittäjyys luo hyvinvointia – kotona ja maailmalta

Hoito- ja hoivapalvelualan valtakunnalliset kehittäjäpäivät 30.9.-1.10.2013 Scandic Rosendahl, Pyynikintie 13, Tampere

SOSTE järjestää järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuksen Tampereella 21.-22.5.2013

Koulutus tarjoaa ideoita ja näkökulmia talouden ja hyvän hallinnon, viestinnän, arvioinnin, projektityön ja vapaaehtoistoiminnan ohjaamisen parissa toimiville. Tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia toimia ja vaikuttaa tuloksellisesti, vahvistaa arvioivaa ja kehittävää työotetta sekä edistää keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista. Paikka:Technopolis Yliopistonrinteessä. Osoite on Kalevantie 2.

Hoiva-alassa on vetovoimaa 9.4.2013 Sastamalassa

Hoiva-ala on kasvava toimiala, joka tarjoaa mahdollisuuksia monimuotoiselle yrittäjyydelle ja monenlaisille palveluille. Hoiva- ja hyvinvointialalla tarvitaan yhteistyötä ja uusia raikkaita ajatuksia. Puistokatu 10, 2. krs., juhlasaliin

Hyvis Pirkanmaa, elinvoimaa hyvinvointiyrityksille -julkaisu

28.10.2013

Hyvät yrittäjät ja yhteistyökumppanit ESR-rahoitteinen Hyvis Pirkanmaa -hanke (2010-2013) tarjosi Pirkanmaan alueen hoiva-, hyvinvointi- ja sote-yrityksille yrityslähtöisiä kehittämis- ja konsultointipalveluita. Hankkeeseen osallistuneita yrityksiä on runsaat 150, toteutuneita kehittämis- ja koulutuspäiviä 3500, suuri määrä yritystapaamisia, sekä lukuisia tapaamisia ja kontakteja verkostokumppaneiden ja sidosryhmien kanssa.

Hankkeen aikana syntyi näkemys myös toimintakentän tulevaisuuden kehittämistarpeista Pirkanmaan alueella. Havaintoja näistä kehittämistarpeista kerättiin sekä asiakastapaamisten yhteydessä, että verkottumistilaisuuksien ja hankkeen järjestämien koulutusten yhteydessä.
Toimintakentän tarpeita kartoitettiin vielä elokuussa 2013 toteutetulla haastattelulla, jonka kohderyhmänä olivat hoiva- ja hyvinvointialan yrittäjät sekä julkisen sektorin toimijat.

Tällä sivulla on liitteenä Hyvis Pirkanmaa- hankkeen julkaisu.  Olemme tähän julkaisuun koonneet esimerkkejä hankkeen aikana toteutetusta, onnistuneesta kehittämistyöstä. Julkaisun viimeiset sivut olemme varanneet hankkeen aikana keräämillemme havainnoille. 
Toivomme että näiden havaintojen perusteella muuttuvan ja kasvavan hoiva-, hyvinvointi- ja sote-alan yrittäjyys on tulevaisuudessa kehittämisen keskiössä.


Kiitos vielä teille kaikille yhteistyöstä Hyvis Pirkanmaa-hankkeen aikana. 
 

Liitteet